• Hoeveel meter slang is er standaard op een tankauto aanwezig?

De tankwagen heeft normaal een standaard lengte bij van 20 meter. Mocht er meer lengte nodig zijn dan is dit op verzoek extra te verlengen.

• Hoe groot moet de opening zijn van de tank of drum?

De opening moet tenminste 2 duims zijn (ca. 5 cm), dit is een vastgestelde norm.
Let op! Er moet op de tank of drum voldoende beluchting aanwezig zijn.

• Hoe lang moet het door de chauffeur afgegeven monster van de afgewerkte olie worden
  bewaard?

Het oliemonster dient 2 maanden te worden bewaard.

• Mag men remolie, verfverdunner,antivries, roetreiniger voor dieselmotoren, thinner en
  andere solventen bij afgewerkte olie voegen?

Nee, dit soort stoffen moet separaat worden afgevoerd.

• Mag men restanten van dieselolie en/of gasolie bij de afgewerkte olie voegen?

Ja, dit is toegestaan omdat dat er bij de eindverwerker opnieuw wordt af gedistilleerd.

• Mag men de afgewerkte olie verstoken?

Nee, afgewerkte olie moet worden ingezameld door een bedrijf met een inzamelvergunning voor afgewerkte olie. Hij heeft als plicht de ingezamelde afvalolie separaat te houden en aan te bieden bij een eindverwerker die deze opnieuw verwerkt tot smeer- of andere systeem olie producten. (cradle to cradle)

• Mogen biologische oliesoorten worden toegevoegd aan afgewerkte olie?

Ja, dit is toegestaan.